Red Texas

Dòng cá cảnh này kết hợp giữa gen lột/đầu to của red devil/midas với bộ châu của Texas để tạo ra cá đỏ với hoa văn màu trắng. Ca canh Rex Texas thường có nền cam, châu không khác gì Kim Hoa. Red Texas loại này thường không to con, dáng thuôn.