Hồng Két

Cá kiểng Hồng Két được lai giữa red devil (hồng nhân diện) hay midas (hồng ma quỷ) với redhead cichlid (tử hồng hỏa khẩu). Cá thể lai có miệng bị biến dạng hình chữ V và không thể khép lại. Cột sống ngưng phát triển ở một độ tuổi nhất định khiến cá ngắn cũn cỡn; gốc đuôi bị tật, đôi khi ảnh hưởng lên cả đuôi. Một số cá thể có xương đầu lồi hẳn ra so với thân. Ca kieng này thường nhỏ con và không to bằng cichlid thuần.