Hồng bảo thạch

Cá rồng hồng bảo thạch là loài cá cảnh xuất xứ tại Indonesia, sống ở vùng nước ngọt. Có chiều dài 65x20cm

Sản Phẩm Cùng Loại