Hắc Long

Ca kieng Hắc long (Osteoglossum ferreirai) phân bố ở lưu vực sông Negro (hình trên), một nhánh thuộc sông Amazon. Cá hắc long có hình dạng tương tự như cá ngân long nhưng vây và thân có màu đen khi cá còn non. Khi cá kiểng trưởng thành, thân chuyển sang màu xám, vây màu phớt xanh nên có người còn gọi chúng là "blue arowana".