Cá Vàng Ngọc trai (pearlscale)

Cá vàng Ngọc Trai tên khoa học là Pearlscale goldfish. Đặc điểm riêng biệt của dòng ca canh này đó là vảy xù lên trông giống như hạt trai. Cá vàng Ngọc trai có thân tròn, với độ rộng thân khoảng từ 3/4 đến bằng với chiều dài thân. Dòng cá cảnh này có hai loại đuôi được yêu thích: loại kích thước đuôi từ 1/2 đến 3/2 chiều dài thân và loại kích thước đuôi từ 1/4 đến 1/3 chiều dài thân.