Cá rồng cửu sừng

Ca canh Cửu sừng (Armored bichir, Barred Bichir...), chúng sống ở các vùng ao hồ, đầm, sông ở Công Gô (Châu Phi). Loài này có hình dáng đẹp, kỳ dị. Dáng dấp của nó mang hình hài của những loài khủng long thời tiền sử.