f Cá Lia Thia (Betta)


Cá Lia Thia (Betta)

Như các bạn đã thấy giống cá lia thia đẹp được rất nhiều người yêu thích về màu sắc và bố cục của cơ thể nó. Hiện nay giống cá này được nhiều người chọn nuôi không chỉ vì vẻ đẹp bề ngoài mà còn vì nó dễ chăm sóc thích hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam.Cá cảnh này hiện này đang được bán tại Chú Gióng.com