Cá Dĩa Xanh - Blue

Cá Dĩa có màu lam là chính, vùng D màu nâu như cá Dĩa nâu, chỉ lam trên đầu, vây lưng và vây hậu môn thường tươi và nhiều hơn (lan qua vai) so với cá dĩa nâu. Cá cảnh có chỉ trên đầu thường nằm ngang, can mắt thường đậm và màu bán đỏ.