Cá Dĩa Nâu thường - Brown

Nâu thường - Brown (Symphysodon aequifasciata axelrodi): Cá Dĩa Nâu thường có màu lam, màu nâu ở vùng D và một số chỉ trên đầu, vây lưng và vây hậu môn. Ca canh có mắt đỏ, chỉ trên đầu thường nằm ngang.