Cá Dĩa da rắn (Snackskin)

Cá Dĩa da rắn (Snackskin) có sọc đứng, chỉ mỏng, chỉ đỏ hoặc xanh trên nền da, mắt màu đỏ hoặc hổ phách. Hình dáng cá cảnh độc đáo nên được sử dụng nhiều trong lai tạo.