Cá Dĩa Bồ câu đỏ (Pigeon Blood)

Cá cảnh Bồ câu đỏ (Pigeon Blood): Không có sọc đứng, đa dạng về màu sắc, từ vàng, cam, trắng, đến đỏ da cam. Đây là giống có thể có tiêu ớt và các loại bồ câu chia sẻ nhau đặc điểm nay. Các chấm tiêu nhỏ có sắc tô đen này thường xuất hiện trên mủi, mặt, hoặc toàn thân ca canh và chúng càng nổi rõ lên khi cá bị bệnh hay bị sốc.