Cá chuột giả

Loài cá cảnh này còn có tên gọi khác là Aspidoras pauciradiatus, chúng sống ở nhiệt độ 73-82°F (23-28°C)

Sản Phẩm Cùng Loại