Cá chuột Britski

Loài cá này có chiều dài khoảng 8.9cm. Tên tiếng anh là Brochis britskii