Cá Betta Đuôi lược (Comb tail)

Cá cảnh có đuôi lược là loại đuôi mà chót đuôi (chính xác là phần vây) chỉa thẳng ra nhìn như răng lược.