Cá Betta Đuôi đôi (double tail)

Cá cảnh Betta hai đuôi có 2 thuỳ đuôi trên cùng một gốc đuôi và củng có loại có 3 thuỳ đuôi (loại này rất hiếm).